Translation Works
To Japanese
The 2nd Selected Works
TITLE AUTHOR   Translator
O Mother
(Haha Yo)
So Aono German
Thomas Eggenberg
published
Russian Tatiana Redko
Supermarket
(Shosetsu supamaketto)
Satoshi Azuchi English Paul Warham
published
French
Karine Chesneau
Russian Alexander Dolin
published
Sinsemillas
(Shinsemia)
Kazushige Abe English Alfred Birnbaum
French Jacques Lévy
published
The Downfall of Matias Guili
(Mashiasu Giri no shikkyaku)
Natsuki Ikezawa English Alfred Birnbaum
published
Lou-Lan
(Roran)
Yasushi Inoue Russian Evgeny Kruchina
published
Realm of the Dead
(Meido/Ryojun nyujoshiki)
Hyakken Uchida German
The Waiting Years
(Onnazaka)
Fumiko Enchi Russian Galina Dutkina
published
Taken Captive
(Furyoki)
Shohei Ooka French
François Compoint
published
Takayama Ukon
(Takayama Ukon)
Otohiko Kaga German
Ralph Degen
published
Russian Evgeny Kruchina
(The 3rd)
Woman on the Other Shore
(Taigan no kanojo)
Mitsuyo Kakuta English Wayne P. Lammers
published
The Love-forgetting Flower
(Koiwasuregusa)
Aiko Kitahara English Ian MacDonald
published
French
Jean Champignon
A Record of Travel to the Land of Amanon
(Amanon koku oukan ki)
Yumiko Kurahashi German
Monica Wernitz-Sugimoto
published
Abraxas Festival
(Aburakusasu no matsuri)
Sokyu Genyu German
published
Flowers in Limbo
(Chuin no hana)
Sokyu Genyu French
Corinne Quentin
published
Post-World War II Japanese Short Stories, Volume 1
(Sengo tanpen shosetsu saihakken 1: Seishun no hikari to kage)
Kodansha Bungeibunko French
Pascal Simon
Post-World War II Japanese Short Stories, Volume 2
(Sengo tanpen shosetsu saihakken 2: Sei no kongen e)
Kodansha Bungeibunko French
Pascal Simon
published
Embracing Family
(Hoyo kazoku)
Nobuo Kojima German
Ralph Degen
published
English
Yukiko Tanaka
(The 1st) published
French
Elisabeth Suetsugu
(The 1st) published
Russian Maria V. Toropygina
(The 1st) published
Shot by Both Sides
(Hasamiuchi)
Meisei Goto English
Tom Gill
published
Okei: A Girl from the Provinces
(Okei)
Mitsugu Saotome English
Kenneth J. Bryson
published
A Dark Night's Passing
(Anya koro)
Naoya Shiga French
Marc Mécréant
published
Kukai the Universal : Scenes from His Life
(Kukai no fukei)
Ryotaro Shiba French Corinne Atlan
The Sting of Death
(Shi no toge)
Toshio Shimao French
Elisabeth Suetsugu
published
Suspect on the Night Train
(Yogisha no yakoressha)
Yoko Tawada Russian Alexander Mesheryakov
published
Jasmine
(Jasumin)
Noboru Tsujihara English
Juliet W. Carpenter
published
My Blood is Someone else's
(Ore no chi wa tanin no chi)
Yasutaka Tsutsui German Otto Putz
published
Hell
(Heru)
Yasutaka Tsutsui English
Evan Emswiler
published
French Jean-Christian Bouvier
The Kareki Sea
(Karekinada)
Kenji Nakagami Russian Yura Okamoto
published
The Moon over the Mountain
(Sangetsuki)
Atsushi Nakajima English
Nobuko Ochner
published
French Véronique Perrin
published
Growing Up, Troubled Waters, The Thirteenth Night
(Takekurabe, Nigorie, Jusanya)
Ichiyo Higuchi German
Michael Stein
published
Russian
Elena Diakonova
(The 1st) published
White–Haired Melody
(Hakuhatsu no uta)
Yoshikichi Furui English Meredith McKinney
published
French Véronique Perrin
published
Russian Tatyana Rosanova
Human Relics Museum
(Jinkotsu tenjikan)
Eiki Matayoshi French Patrick Honnoré
published
The Apprenticeship of Big Toe P
(Oyayubi pi no shugyo jidai)
Rieko Matsuura English Michael Emmerich
published
Shadows of Trees
(Jueitan)
Saiichi Maruya German
Tobias Cheung
published
Shame in the Blood
(Shinobu kawa)
Tetsuo Miura English
Andrew Driver
published
A True Novel
(Honkaku shosetsu)
Minae Mizumura English
Ann Sherif
The Temple of the Wild Geese / The Bamboo Dolls of Echizen
(Kari no tera / Echizen takeningyo)
Tsutomu Mizukami English
Dennis Washburn
published
German Verena Werner
published
Selected Poems and Short Stories
(Miyazawa Kenji shishu-tanpenshu)
Kenji Miyazawa English
Roger Pulvers
published
Russian Ekaterina Riabova
published
All She Was Worth
(Kasha)
Miyuki Miyabe German
Ralph Degen
published
Russian Irina Melnikova
published
The Glass Slipper and Other Stories
(Garasu no kutsu hoka)
Shotaro Yasuoka English
Royall Tyler
published
Beyond the Blossoming Fields
(Hanauzumi)
Jun'ichi Watanabe English
Deborah Iwabuchi
Anna Isozaki
published